Skip to content

 

บริษัท เดฟดิว่า จำกัด
DEVDEVA CO.,LTD.


บริษัท เดฟดิว่า จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ให้ความสำคัญกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัว โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นหรือต่อสาธารณชน เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ บริษัทฯจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

นโยบายการใช้งานคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ใช้จัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งจะบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือ ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยเราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล เช่น การจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ การบันทึกและจดจำข้อมูลการเข้าใช้งานเดิม เป็นต้น ซึ่งการใช้คุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านแต่ประการใด

วัตถุประสงค์และประเภทการใช้งานคุกกี้ของเรา

เราจัดทำคุกกี้เพื่อตอบสนองการใช้งานของท่านซึ่งเป็นผู้เข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราได้ปรับปรุงและพัฒนาคุกกี้เพื่อให้ระบบเว็บไซต์ของเรา มีประสิทธิภาพในการใช้งานยิ่งขึ้น โดยคุกกี้แต่ละประเภทถูกจัดทำขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

  1. คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น (Necessary Cookies) เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้น โดยไม่สามารถปิดการใช้งานได้
  2. คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ (Statistic Cookies) จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน 
  3. คุกกี้ในส่วนการตลาด (Marketing Cookies) ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม

 

ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้

ในกรณีที่คุณไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านทางคุกกี้ และซอฟท์แวร์และเครื่องมือการตรวจวัด ผู้ใช้บริการสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือซอฟท์แวร์การตรวจวัดบางรายการผ่านทางบราวเซอร์ หรือหมวดการตั้งค่าในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณได้ ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากคุณปิดการใช้งานคุกกี้หรือเอาคุกกี้ออกไปนั้น คุณลักษณะของบางอย่าง เว็บไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น คุณอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์หรือคุณอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์

หากผู้ใช้บริการใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังเว็บไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) คุณจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละบราวเซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของคุณเอง

การจัดการคุกกี้
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราสามารถตั้งค่าเพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ในบราวเซอร์ของท่านได้ อย่างไรก็ตามหากปิดการใช้งานคุกกี้ ฟังก์ชัน คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ตัวอย่างขั้นตอนจัดการคุกกี้ (Cookies) ดังนี้ (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่บราวเซอร์ที่ท่านใช้เปิดเว็บไซต์ของเรา) :

Google Chrome
1. ไปที่ปุ่มจุดสามมุมบนขวา
2. เลือก Setting
3. เลือก Privacy and Security
4. เลือก Clear browsing data
5. กด Clear data หรือ website ใดๆตามที่ต้องการ

Mozilla Firefox
1. ไปที่ปุ่มสามขีดมุมบนขวา
2. เลือก Setting
3. เลือก Privacy and Security
4. เลือก Cookies and Site Data
5. กด Clear data หรือ website ใดๆตามที่ต้องการ

Microsoft Edge
1. ไปที่ปุ่มสามขีดมุมบนขวา
2. เลือก Setting
3. เลือก Cookies and site permissions
4. เลือก Cookies and data stored
5. กด Manage and delete cookies and site data
6. All cookies and site data
7. Remove all หรือ website ใดๆตามที่ต้องการ

COPYRIGHT © 2021 DEVDEVA COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED