Skip to content

บริการของเรา

รับเขียนโปรแกรม

บริการรับเขียนโปรแกรม พัฒนาซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชัน โดยเราได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเทคนิคการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบโปรแกรมที่มีคุณภาพสูง สามารถใช้งานได้จริงให้กับลูกค้า และตอบทุกโจทย์การใช้งาน

รับเขียนโปรแกรมวางแผนและบริหารการผลิต

โปรแกรมวางแผนและควบคุมการผลิต

โปรแกรมวางแผนการผลิต จะช่วยให้การวางแผนการผลิตในโรงงานของคุณมีแผนการผลิตที่ชัดเจน สามารถติดตามสถานะการผลิตได้แบบ Real time สามารถดูภาพรวมการผลิตได้ ประเมินความเสี่ยงและความล่าช้าในการผลิต ลดปัญหาการผลิตซ้ำซ้อน ข้อผิดพลาดหน้างานผลิต ทำให้มาผลิตราบรื่นมากขึ้น

โปรแกรมบริหารโรงเหล็ก-โรงกลึง

เราคือผู้พัฒนาโปรแกรมบริหารโรงเหล็ก-โรงกลึง เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมโรงเหล็ก อลูมิเนียม โรงกลึง ซึ่งมีฟังก์ชันการคำนวณงานตัด งานเจียร งานปาด งานกลึง งานชุบผิว ระบบบริหารจัดการสต็อก ระบบบันทึกประวัติการตัด และฟังก์ชันอื่นๆ อีกมากมาย

โปรแกรมสนับสนุนงานขาย​

เราคือผู้พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนงานขาย เพื่อตอบสนองการใช้งานให้กับบริษัทและพนักงานขายที่ต้องการติดตามงานขายและต้องการรู้ภาพรวมของงานขาย ด้วยฟังก์ชันการทำงานต่างๆ เช่น ออกใบเสนอราคา ระบบบริหารและจัดสรรลูกค้า ระบบติดตามงานขาย ระบบตั้งเป้ายอดขาย เป็นต้น

รับเขียนโปรแกรม

ERP Software​

เราเป็นผู้ให้คำปรึกษาและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ERP สำหรับทุกโมดูล เช่น การขาย การเงิน การจัดซื้อ คลังสินค้า สินค้าคงคลัง โลจิสติกส์ HRMS และอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการทำงานภายในองค์กรและเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

E-Commerce

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ส และมีประสบการณ์ในด้านการให้บริการและการพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์สให้กับองค์กรขนาดใหญ่

รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

Mobile & Web Application

เราคือผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน ให้กับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เว็บไซต์องค์กร เว็บไซต์อีคอมเมิร์ส และซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าต้องการ